کمبریج

 

دانلود کمبریج آیلتس به صورت رایگان​

ریلن این امکان را برای شما فراهم کرده است که با دانلود کتاب های کمبریج و دانلود آموزش های صوتی و دانلود نرم افزار آموزش زبان بتوانید برای شرکت در آزمون آیلتس زبان آمادگی خود را بالا ببرید و با نمونه سوالات و نحوه پاسخگویی به آن ها آشنا شوید. هرکدام از کمبریج ها شامل چند فایل PDF و چند فایل صوتی می باشد که به صورت فشرده در اختیار شما قرار می گیرد.

Cambridge 1

Cambridge IELTS 1 (PDF) – download

Cambridge IELTS 1 (Audio) – download

Cambridge 2

Cambridge IELTS 2 (PDF) – download

Cambridge IELTS 2 (Audio) – download

Cambridge 3

Cambridge IELTS 3 (PDF) – download

Cambridge IELTS 3 (Audio) – download

Cambridge 4

Cambridge IELTS 4 (PDF) – download

Cambridge IELTS 4 (Audio) – download

Cambridge 5

Cambridge IELTS 5 (PDF) – download

Cambridge IELTS 6 (Audio) – download

Cambridge 6

Cambridge IELTS 6 (PDF) – download

Cambridge IELTS 6 (Audio) – download

Cambridge 7

Cambridge IELTS 7 (PDF) – download

Cambridge IELTS 7 (Audio) – download

Cambridge 8

Cambridge IELTS 8 (PDF) – download

Cambridge IELTS 8 (Audio) – download

Cambridge 9

Cambridge IELTS 9 (PDF) – download

Cambridge IELTS 9 (Audio) – download

Cambridge 10

Cambridge IELTS 10 (PDF) – download

Cambridge IELTS 10 (Audio) – download

Cambridge 11

Cambridge IELTS 11 (PDF) – download

Cambridge IELTS 11 (Audio) – download

Cambridge 12

Cambridge IELTS 12 (PDF) – download

Cambridge IELTS 12 (Audio) – download

Cambridge 13

Cambridge IELTS 13 (PDF) – download

Cambridge IELTS 13 (Audio) – download

Cambridge 14

Cambridge IELTS 14 (PDF) – download

Cambridge IELTS 14 (Audio) – download

Cambridge 15

Cambridge IELTS 15 (PDF) – download

Cambridge IELTS 15 (Audio) – download

دانلود ریلن