۲ مرداد ۱۴۰۰
سوالات تعیین سطح زبان انگلیسی | نمونه سوالات تعیین سطح زبان

سوالات تعیین سطح زبان

سوالات تعیین سطح زبان برای سطوح مختلف متفاوت است و بر اساس توانایی های آزمون دهنده انتخاب می شود. برای نتیجه بهتر آزمون تعیین سطح نمونه سوالات تعیین سطح زبان را پاسخ دهید.
۶ اسفند ۱۳۹۹
نرم افزار آموزش زبان ریلن

ریلن

نام پکیج : ir.relan.englishlearningاکانت توسعه دهنده : relan.ir.app@gmail.com نرم افزار آموزش زبان ریلن نرم افزار آموزش زبان انگلیسی ریلن آموزش مهارت های زبان انگلیسی را به […]
دانلود ریلن