۲۵ اسفند ۱۳۹۹

تعیین سطح زبان انگلیسی در ریلن

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی در ریلن ویژگی های آزمون تعیین سطح زبان در ریلن در اپلیکیشن ریلن امکانی جهت تعیین سطح زبان آموزان براساس معیارهای […]
۲۰ بهمن ۱۳۹۹

تعیین سطح زبان

تعیین سطح زبان چیست آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی برای زبان آموزان چه  بصورت خودخوان و چه  با حضور در کلاسهای مختلف بخواهند سطح زبان خود […]
دانلود ریلن