پکیج رایتینگ جنرال

پکیج رایتینگ جنرال شامل دوره آموزشی بسیار کاربردی است که مهارت رایتینگ را تقویت می کند و آمادگی های لازم را برای آزمون تسک ۱ جنرال فراهم می کند. این آموزش ها شامل آموزش نوشتن نامه و هر متن دیگری با رعایت اصول و قواعد، در نظر گرفتن تمرین های مناسب برای یادگیری با کیفیت می باشد.

در این پکیج به شما آموزش داده می شود که نحوه نوشتن نامه های رسمی و غیر رسمی چگونه است و هنگام مطالعه یک نامه تشخیص دهید این یک نامه رسمی است یا غیر رسمی. در رایتینگ تسک ۱ جنرال شما باید حتما بتوانید یک نامه با حداقل ۱۵۰ کلمه بنویسید.

دانلود ریلن