پکیج رایتینگ جنرال

پکیج رایتینگ جنرال شامل دوره آموزشی بسیار کاربردی است که مهارت رایتینگ را تقویت می کند و آمادگی های لازم را برای آزمون تسک ۱ جنرال و آزمون ماک آیلتس فراهم می کند. این آموزش ها شامل آموزش نوشتن نامه و هر متن دیگری با رعایت اصول و قواعد، در نظر گرفتن تمرین های مناسب برای یادگیری با کیفیت می باشد.

در پکیج رایتینگ جنرال نوشتن نامه های رسمی و غیر رسمی آموزش داده می شود. در صورتی که این پیکج را خریداری کنید هنگام مطالعه یک نامه رسمی بودن و غیر رسمی بودن نامه را متوجه خواهید شد و مطالب را بهتر درک خواهید کرد. در رایتینگ تسک ۱ جنرال شما باید حتما بتوانید یک نامه با حداقل ۱۵۰ کلمه بنویسید.

دانلود ریلن