۲۵ اسفند ۱۳۹۹
آزمون ماک آیلتس ریلن

آزمون ماک آیلتس در Relan

آزمون ماک آیلتس در Relan مطابق استاندارد آزمون اصلی آیلتس برگزار می شود. ماک آیلتس جهت آمادگی در آزمون آیلتس است.
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
ماک آیلتس

ماک آیلتس

آزمون ماک آیلتس یک آزمون آزمایشی آیلتس است که در شرایطی کاملاً شبیه به آزمون آیلتس برگزار می‌شود. سطح سؤالات ماک آیلتس کاملاً با آزمون آیلتس یکسان است.
دانلود ریلن