۲۵ بهمن ۱۳۹۹
آموزش زبان انگلیسی

چگونه زبان انگلیسی را با ۳۵ دقیقه مطالعه در روز بیاموزید

اینجا خبرهای خوبی هست: لازم نیست که هر روز ساعت‌های زیادی را صرف مطالعه انگلیسی کنید.
۲۰ بهمن ۱۳۹۹

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی چیست؟

نرم افزار آموزش زبان ریلن بهترین نرم افزار آموزش زبان انگلیسی شناخته شده است که با کمترین هزینه مهارت های چهار گانه زبان انگلیسی مانند خواندن، گوش کردن، نوشتن و صحبت کردن و دو مهارت یعنی دایره واژگان و گرامر را به بهترین شکل ارتقاء می دهد.
دانلود ریلن