۲۶ بهمن ۱۳۹۹
داستان کوتاه | داستانی درباره پیشگویی

A STORY OF DIVINATION (داستانی درباره پیشگویی)

داستان جذاب مناسب برای سطح پیشرفته، به همراه صدا و ترجمه
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
داستان کوتاه | یک دندان ماکسول می‌افتد

Maxwell Loses a Tooth (یک دندان ماکسول می‌افتد)

داستان کوتاه مناسب سطح مقدماتی با صدا و ترجمه
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
داستان های کوتاه

قورباغه‌ی جهنده‌ی مشهور منطقه‌ی کالاوراس

داستان جذاب به همراه صدا و ترجمه، مناسب با سطح پیشرفته
دانلود ریلن