۲ مرداد ۱۴۰۰
سوالات تعیین سطح زبان انگلیسی | نمونه سوالات تعیین سطح زبان

سوالات تعیین سطح زبان

سوالات تعیین سطح زبان برای سطوح مختلف متفاوت است و بر اساس توانایی های آزمون دهنده انتخاب می شود. برای نتیجه بهتر آزمون تعیین سطح نمونه سوالات تعیین سطح زبان را پاسخ دهید.
۲۰ بهمن ۱۳۹۹

تعیین سطح زبان

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی جهت ارزیابی میزان مهارت‌های زبان انگلیسی افراد است. با برگزاری آزمون تعیین سطح زبان دانش سطح یادگیری زبان آموزان مشخص می‌شود.
دانلود ریلن